`Verkeer moet aangepast aan de vergrijzing'

Het verkeer moet de komende jaren meer worden afgestemd op de groeiende groep oudere automobilisten. Verkeerssituaties moeten voorspelbaar gemaakt worden zodat oudere automobilisten meer tijd krijgen om te reageren. Ook mogen elektronische hulpmiddelen zoals matrixborden en, in de auto, navigatiesystemen de oudere automobilist niet te zwaar belasten. Daarop moet deze zogenoemde telematica worden getest.

Dit staat in een rapport `Ouderen achter het stuur' dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vandaag heeft gepubliceerd. Het aantal verkeersslachtoffers onder de autobestuurders ouder dan 65 jaar is gestegen van 332 in 1985 tot 396 in 1998. Onder de 75-plussers bedraagt de stijging van het aantal ernstig gewonde automobilisten zelfs meer dan vijftig procent. De verwachting is dat in de toekomst het aantal automobilisten boven de 65 jaar dat ernstig gewond raakt steeds verder toeneemt. Is nu nog 11,8 procent van de ernstig gewonde bestuurders ouder dan 65 jaar, volgens de SWOV zal dit percentage in 2010 zijn gestegen naar 14,3. In 2020 bedraagt het percentage 15,7 en in 2030 minstens 18,4. Over dertig jaar is daarmee het aandeel van de oudere automobilisten in het aantal ernstig gewonde bestuurders groter dan dat van de jonge automobilisten tot 25 jaar.

De meeste ongelukken met oudere automobilisten gebeuren volgens het rapport op kruispunten; na het links afslaan; als gevolg van slaap of ziekte; en bij het in- en uitvoegen bij doorgaand verkeer.

Het is volgens de SWOV een slecht idee om oudere automobilisten de auto uit te jagen. De alternatieven van fietsen en lopen zijn vele malen onveiliger en het openbaar vervoer biedt lang niet altijd een goed alternatief, zo stellen de onderzoekers. Daarnaast biedt automobiliteit ouderen de mogelijkheid om zelfstandig langere trajecten af te leggen, waardoor ze langer sociaal actief kunnen blijven.