Veel borsten afgezet ter voorkoming van kanker

Zeventig vrouwen met een erfelijke aanleg voor borstkanker, hebben hun borsten laten amputeren om de ziekte voor te blijven. Volgens de Rotterdamse internist prof.dr. Klijn heeft vrijwel geen enkele vrouw spijt gekregen van de omstreden ingreep.

Klijn is verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, waar zo'n zeventig gezonde vrouwen uit voorzorg hun borsten hebben laten verwijderen. Ongeveer evenveel vrouwen kozen voor regelmatige controle. Dat maakt het mogelijk de twee groepen met elkaar te vergelijken. De internationale medische wereld volgt de ervaringen in Rotterdam met belangstelling.

Vooral vrouwen die jonger zijn dan vijftig jaar kiezen voor amputatie. Zij hebben vaak de schrijnende situatie gezien bij hun eigen moeder of zussen en willen dit hun kinderen besparen. Bovendien hebben ze door de angst voor de ziekte vaak slapeloze nachten.

Van land tot land bestaan grote verschillen in de manier waarop artsen met de erfelijk belaste vrouwen omgaan. Het weghalen van gezonde borsten is omstreden, omdat het een verminkende operatie is. Volgens Klijn kan de kans op de ziekte oplopen tot zo'n 80 procent en is in veel gevallen bijna te voorspellen wanneer een vrouw borstkanker zal krijgen. Hij heeft nog nooit vastgesteld dat een vrouw na de amputatie borstkanker kreeg, terwijl de ziekte wel opvallend vaak optreedt bij vrouwen die zich regelmatig laten controleren.

In Rotterdam wordt door bloedonderzoek de individuele kans op borstkanker vastgesteld. Gezocht wordt naar afwijkingen in de 'borstkanker-genen' in het DNA. Als een afwijkend gen is gevonden, kunnen ook familieleden zich laten onderzoeken.