Van Aartsen uit kritiek op Joegoslavië

Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) heeft vanmiddag verklaard dat de vier Nederlanders die in Belgrado worden vastgehouden op verdenking van terroristische activiteiten, er ,,slecht aan toe zijn'.

Op een persconferentie op zijn departement zei hij dat de Joegoslavische regering zich met haar optreden ,,internationaal te kijk zet'. De minister wees op drie zaken die volgens hem onacceptabel waren. Ten eerste was het gedrag van de grenspolitie bij de arrestatie van het viertal ,,zeer, zeer fors' geweest. Ook het feit dat de vier mannen in isoleercellen worden vastgehouden is onaanvaardbaar, terwijl hij bovendien het feit laakte dat de vier zich tijdens hun eerste verhoor afgelopen weekeinde niet mochten laten bijstaan door hun advocaat.

Van Aartsen deed zijn uitlatingen na een onderhoud met de zaakgelastigde in Belgrado, K. Klompenhouwer, die als enige Nederlander tot dusverre met de vier mannen heeft kunnen spreken. Klompenhouwer sprak op het ministerie ook met de familieleden van de vier mannen.

De Nederlanders kregen gisteren voor het eerst bezoek van hun Joegoslavische advocaten. De advocaat Zoran Jovanovi'c bezocht de Nederlander Van Iersel. Hij noemt diens gezondheid op dit moment goed, maar Van Iersel zou na zijn arrestatie zijn geslagen. ,,Hij zei na zijn arrestatie pijn in zijn rug te hebben gekregen.'

Een `bekentenis'die het viertal eind juli op de Joegoslavische televisie afgelegde is volgens Jovanovi'c onder druk verkregen. Daarbij verklaarden de vier de Joegoslavische president Miloševi'c te hebben willen ontvoeren in een skibox of hem eventueel ook te hebben willen vermoorden. Voor de onderzoeksrechter van de rechtbank in Belgrado hebben de vier de beschuldigingen ontkend. Jovanovi'c: ,,Ze zijn overduidelijk onder druk gezet.'

Ook Van Aartsen verklaarde vanmorgen dat het wel vaststond dat die `bekentenis' onder dwang was afgelegd. De bewindsman hekelde ook het feit dat de verdachten in strijd met de Weense Conventie nog altijd niet met hun advocaten onder vier ogen hadden kunnen spreken. Er is altijd een rechter-commissaris bij aanwezig. Tot dusverre is de video overigens door de rechter-commissaris niet aan het bewijsmateriaal toegevoegd. Het ministerie van Defensie heeft intussen een reisverbod ingesteld voor militairen om Joegoslavië privé te bezoeken. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is ingegeven door de recente reeks van arrestaties van buitenlanders in Joegoslavië, waaronder OVSE-personeel en de vier Nederlanders in Belgrado.