Plusje Textiel Twenthe

Bij Koninklijke Textielgroep Twenthe is het verlies van 0,23 miljoen gulden uit de eerste helft van vorig jaar in de eerste zes maanden van dit jaar omgeslagen in een nettowinst (uit gewone bedrijfsuitoefening) van 1,5 miljoen gulden. De cijfers zijn inclusief het per 1 januari overgenomen textielveredelingsbedrijf De Watermolen. De overname van het Duitse Elbersdrucke is afgerond en zal naar verwachting leiden tot een verdere verbetering van het resultaat.