Partners vastberaden Concorde te redden

Franse en Britse politici en luchtvaartautoriteiten hebben gisteren tijdens een speciale bijeenkomst in Londen hun gemeenschappelijke vastberadenheid uitgesproken om het supersonische vliegtuig Concorde weer in de lucht te krijgen.

Dat gebeurde één dag na het Britse besluit om het luchtwaardigheidsbesluit voor de Concorde in te trekken, waardoor nu alle toestellen – zowel de Franse als de Britse – aan de grond staan. Diverse technische experts trokken woendag sterk in twijfel of de Concorde ooit weer zal vliegen. De belangrijkste reden zijn de verwachte hoge kosten voor een aanpassing die schade aan de vleugels en motoren als gevolg van een klapband of ander rondvliegend materiaal moet voorkomen.

De Franse minister van Verkeer, Jean-Claude Gayssot, is het daarmee echter volstrekt oneens. ,,Dit is noch de dood van de Concorde, noch van het supersonisch vliegen'', zei hij gisteren in een interview met Europe Radio 1. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Milieu, handel en regio's vatte de verklaring die na het Brits-Franse overleg in Londen werd uitgegeven aldus samen: ,,Beide partners zijn vastberaden in samenwerking een oplossing te vinden om de Concorde weer veilig in bedrijf te krijgen.

Op korte termijn zullen de twee regeringen, die in de jaren '60 en '70 de ontwikkeling van de Concorde betaalden, hun plannen bekendmaken. Frankrijk en Groot-Brittannië trokken de bewijzen van luchtwaardigheid voor de toestellen in nadat het onderzoek na de ramp met de Franse Concorde van 25 mei bij Parijs had uitgewezen dat een stuk rubber, losgekomen door een klapband, waarschijnlijk de ramp heeft veroorzaakt waarbij 113 mensen omkwamen.

Beide landen besloten alle Concordes aan de grond te houden tot het risico van een catastrofe door klapbanden is uitgebannen. De onderzoekers hebben vastgesteld dat een stuk metaalstrip van 40 centimeter lang dat op de startbaan lag ,,hoogswaarschijnlijk'' de klapband heeft veroorzaakt. Volgens minister Gayssot lijkt de metaalstrip van een ander vliegtuig te zijn gevallen.

De minister speculeerde in het radio-interview over de mogelijkheid van samenwerking tussen Europa en de Verenigde Staten om een opvolger van de Concorde, die 35 jaar geleden werd ontworpen, te bouwen. ,,De vraag naar snel vervoer over de wereld zal niet wegvallen, maar zal juist toenemen'', aldus Gayssot.

Amerikaanse, Franse en Britse vliegtuigbouwers hebben de afgelopen jaren enkele malen nieuwe ontwerpen voor supersonische toestellen bestudeerd, maar de conclusies waren pessimistisch omdat deze vliegtuigen lawaaiig en duur zijn.