Parlement wil databank met delinquenten

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er een computersysteem moet komen waarin de politie van alle zedendelinquenten en plegers van ernstige gewelddaden kan zien wie nog in de gevangenis zitten en wie in vrijheid is gesteld.

De Kamer vindt dit noodzakelijk om de opsporing te versoepelen. Vooral bij zaken als de vermissing van een kind kan een dergelijk bestand de politie cruciale uren schelen, aldus de woordvoerders van CDA, D66 en VVD.

Wanneer een zeden- of geweldsdelinquent zijn straf heeft uitgezeten wordt dat door gevangenissen niet aan de politie gemeld uit overwegingen van privacy. Rechercheurs die mogelijke verdachten willen `wegstrepen' om hun onderzoek af te bakenen, moeten nu gevangenissen bellen als zij willen achterhalen of, en waar bepaalde verdachten in de cel zitten. In zedenzaken kan die vraag relevant zijn omdat 30 procent van alle zedendelinquenten recidiveert. Rechercheurs beschikken vooralsnog alleen over het nog onvolledige computersysteem Viclas, dat delicten systematiseert op modus operandi en niet op verdachten. De PvdA verwacht dat het door de partij zelf voorgestelde `monitoren' van bepaalde ex-zedendelinquenten en een komende wijziging van de wet voor justitiële documentatie een vergelijkbaar resultaat zullen hebben als een speciale databank. PvdA-woordvoerder Barth is daar in principe niet op tegen maar waarschuwt voor het stigmatiseren van alle ex-zedendelinquenten. ,,Vrij is vrij na het uitzitten van een straf, en dat moet zo blijven. Zeventig procent recidiveert níet. Het gaat ons niet om alle ex-delinquenten maar om een beperkte groep.''

De Kamerleden Dittrich (D66) en Weekers (VVD) menen dat de gegevens in het bestand wegens de privacy niet voor iedere rechercheur toegankelijk mogen zijn. De directie Recherche, de voormalige CRI, zou volgens hen het meest in aanmerking komen om een dergelijk bestand te beheren. Het Kamerlid Biesheuvel (CDA) vindt het belangrijk ex-delinquenten te ,,volgen'' met het systeem, maar wil niet zeggen of dat inhoudt dat woonplaatsen vermeld moeten worden. Dittrich wil daarvoor eerst advies van de Registratiekamer. Weekers is tegen het vermelden van woonplaatsen. ,,Het gaat om het wegstrepen van mogelijkheden. Zit een verdachte nog in de cel, of niet.''

Een woordvoerder van het Korps Landelijke Politie Diensten, waarvan de Directie Recherche deel uitmaakt, erkent dat een databank het recherchewerk zou ,,vergemakkelijken''. ,,Maar Viclas is voor ons belangrijker.''