Na echec fusie moet Stork snel puinruimen

Voor de tweede keer binnen een jaar poogt Stork interne problemen op het bord van een partner te leggen en moet daarvan terugkomen. Puinruimen is niet de sterkste kant van het Naardense bedrijf.

Na het afblazen van de fusie tussen Internatio-Müller en Stork maken de bedrijven uit Rotterdam en Naarden elk een andere balans op. Topman Herman Scheffer van Internatio zegt zich geen zorgen te maken over de verkoop van de farmaciepoot, de havenactiviteiten en zijn chemicaliënhandel. De gesprekken met mogelijke fusiepartners zouden de aftastende fase al voorbij zijn.

Voor Stork ziet de situatie er anders uit.

Stork en Internatio wilden fuseren, op voorwaarde dat de activiteiten die niet zouden bijdragen aan een compact installatiebedrijf afgestoten zouden worden. De nieuwe onderneming moest van alle markten thuis zijn.

Bestuursvoorzitter Aad Veenman zou beter moeten weten. Het is namelijk de tweede keer binnen een jaar dat Stork dacht de interne problemen op te kunnen lossen door ze op het bord van een partner te leggen, ditmaal Internatio. ,,We kunnen niet desinvesteren, integreren, acquireren en een bedrijf leiden op hetzelfde moment'', zo concludeerde een woordvoerder van Stork gisteren na de mislukte fusiepoging met conglomeraat Internatio-Müller (medicijnen, technische dienstverlening, handel). Veenman voegde daar nog de `verbeterprogramma's' bij de diverse onderdelen aan toe.

Begin maart startte Stork een stroomlijn-programma onder de naam `Stork Strong' dat de bedrijfsonderdelen die niet tot de kernactiviteiten behoren in de etalage zette. De gehele etalage (`Capital Assets') spreidde 4.000 medewerkers en bijna een vijfde van de omzet van Stork ten toon.

Bij de aankondiging begin mei van de fusie tussen Internatio en Stork zag het er nog enigszins rooskleurig uit. De resultaten van de af te stoten onderdelen verslechterden vervolgens snel, zo vertelden beide topmannen gisteren. Scheffer: ,,De resultaatvorming bij Stork verslechterde gedurende het maken van het businessplan.''

De risico's voor een fusie werden te groot. Kon Stork de onderdelen wel verkopen en zo ja tegen welke prijs? De problemen van Stork om de onderdelen kwijt te raken zorgden ervoor dat de bedrijven niet eens aan fuseren, laat staan aan het maken van een prospectus toe kwamen. ,,Te omvangrijk en complex'', was de conclusie die analisten en beleggers in mei trokken over de fusieplannen en de bestuursvoorzitters gisteren.

De ingenieursdivisie van Stork, nu ondergebracht in de Capital Assets, onderging vorig jaar hetzelfde lot. De afdeling, die een tiende deel van de omzet van Stork uitmaakte, onderging begin februari een reorganisatie. Het bleek niet afdoende. Stork besloot de ingenieursafdeling, met alle problemen van dien, de deur uit te doen. De ingenieurs boekten in 1997 voor het laatst winst.

Het Amerikaanse ingenieursbureau Jacobs Engineering Group diende zich eind augustus vorig jaar aan. Naar verluidt wilden de bedrijven in eerste instantie fuseren, wat neer zou komen op een overname van Stork door Jacobs. De gesprekken liepen na een boekenonderzoek van de Amerikanen vertraging op. In november vorig jaar kwam Stork met een winstwaarschuwing. In de loop van de onderhandelingen met de Amerikanen veranderden de fusieplannen in verkoop van de ingenieursafdeling. En die verkoop veranderde weer in een gedeeltelijk verkoop van voornamelijk de buitenlandse ingenieursafdelingen.

Jacobs tikte Stork op de vingers: breng de Nederlandse organisaties op orde voor je ze verkoopt. Nu, bij de afgeblazen fusie van de industriële conglomeraten zijn analisten en beleggers de terechtwijzende partij.

Voor Stork begint de tijd te dringen. De markten voor voedsel- en textielmachines verslechteren. Het negatieve bedrijfsresultaat van de niet-strategische onderdelen verdubbelde ten opzichte van het eerste halfjaar in 1999 met 7 miljoen euro tot 14 miljoen euro, de orderportefeuille liep met een derde terug naar 1, 1 miljard euro. Zakenbanken Insinger de Beaufort en Van Lanschot waardeerden het aandeel Stork vandaag af. Voor Stork rest na de afgeblazen fusie opnieuw het puinruimen, niet de sterkste kant van de onderneming.

CAHIER STORKwww.nrc.nl

    • Esther Rosenberg