Kranten.com

De zaak die PCM tegen Kranten.com aanspant, toont twee dingen aan. Ten eerste blijkt eens te meer dat internet-sites alleen `rendabel' kunnen worden gemaakt met behulp van reclame, sponsoring of beide. De gemiddelde surfer is niet bereid of in staat om geld te betalen voor zoiets als online informatie. Dat is jammer, en het zal moeten veranderen als internet meer moet worden dan een medium voor oppervlakkig vertier of een verzameling folders annex bestelformulieren.

Waar consumenten grif bereid zijn om geld neer te tellen voor kranten, weekbladen en boeken wordt het hoog tijd dat dit ook gaat gelden voor digitaal aangeleverde informatie.

Ten tweede blijkt de fantasie en realiteitszin van de aanklagers flink tekort te schieten. Natuurlijk is het geoorloofd om direct door te linken naar een pagina en daarbij de `hoofdpagina' over te slaan (en daarmee de advertenties die daarop staan).

De uitgevers doen er goed aan om de veronderstelde `bedreiging' op een meer positieve wijze te benaderen.

    • Hans Erik Hazelhorst