Hermans wil minder praten met scholen

Minister Hermans (Onderwijs) gaat het overleg in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs saneren. Hij wil nog maar op één plaats met de belangenorganisaties over zijn beleid praten en dan alleen nog maar over de hoofdlijnen daarvan. De uitwerking laat hij over aan het lokale overleg tussen gemeenten, scholen en organisaties.

Dit betekent het einde voor zo'n dertig tot veertig vergadercircuits waarin de minister met de belangenorganisaties onderhandelt over tal van deelonderwerpen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hermans wil voor elk van de twee sectoren één centrale `overlegtafel'. Hij kondigt dit aan in een vraaggesprek met de Volkskrant vandaag. Volgens zijn woordvoerder is de `modernisering' van de overlegstructuur een `logisch uitvloeisel' van het beleid om gemeenten en scholen zoveel mogelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken te maken. In het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs werd eerder het mes gezet in de overlegstructuur. Deze sectoren kennen `kamers' waarin minister en belangenorganisaties elkaar periodiek spreken.