De kunsten

Beeldhouwkunst, waar gaat dat over?

Over vormen.

Schilderkunst, waar gaat dat over?

Over kleuren.

Romankunst, waar gaat dat over?

Over herinneren.

Poëzie, waar gaat dat over?

Over voelen.

Toneel, waar gaat dat over?

Over gebeuren.

Dans, waar gaat dat over?

Over bewegen.

Muziek, waar gaat dat over?

Over niets.

    • Rudy Kousbroek