Werknemers Shell kunnen aandelen gaan sparen

De Koninklijke Shell/Groep lanceert een wereldwijd aandelenspaarplan voor de ruim 80.000 werknemers in 135 landen. Dat heeft het concern gisteren bekendgemaakt.

Doel van het gefaseerd in te voeren plan is volgens het concern de betrokkenheid onder medewerkers verder te prikkelen en hun belangen parallel te laten lopen aan die van de aandeelhouder.

Shell komt met zijn voornemen enkele weken nadat de vakcentrale FNV in Nederland meedeelde voortaan bij CAO-overleg ook opties voor werknemers te gaan eisen. De bond wil dat ook de werknemers kunnen profiteren van welvaart en koersstijgingen die nu is voorbehouden aan aandeelhouders van bedrijven en hun opties-verwervende topmanagers.

Deelnemende Shell-medewerkers krijgen nu de kans maandelijks een vast bedrag van hun nettosalaris te sparen. Van deze inleg worden elk kwartaal aandelen in één van de moedermaatschappijen van de Shell/Groep gekocht, de N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (`Koninklijke Olie') of The `Shell' Transport en Trading Company p.l.c.. Het bestaande aandelenkapitaal van Shell hoeft daarom niet te worden uitgebreid en de huidige aandeelhouders hoeven niet te vrezen dat hun belang verwatert.

Nadat de aandelen een bepaalde periode in het plan zijn aangehouden, ontvangen de deelnemers een premie in de vorm van aandelen ter waarde van 15 procent van het aantal gespaarde aandelen. De maximale inleg bedraagt 375 dollar of zo'n 405 euro per maand.

De premie van 15 procent, die Shell zijn sparende werknemers belooft, betekent een lastenverzwaring voor het concern. Maar volgens directeur human resources van de Shell/Groep, John Hofmeister, is dat de moeite waard omdat het plan de betrokkenheid van de werknemers vergroot en hun de kans biedt mee te delen in het succes van Shell. ,,Wij menen dat er geen ander bedrijf is dat een aandelenspaarplan op een dergelijke ambitieuze schaal kent.''

Linklaters & Alliance, een internationaal advocatenkantoor, zal Shell per land over de uitvoering adviseren. PricewaterhouseCoopers adviseert over de fiscale aspecten van het plan. En de administratieve afhandeling wordt verzorgd door onder andere de Britse bank Halifax.