Wachttijd korter, lijsten nauwelijks

De wachttijden voor een operatie aan oog, heup of knie zijn vorig jaar fors gedaald. Ondanks het extra geld dat ziekenhuizen en medisch specialisten daar voor kregen – goed voor 21.000 extra operaties – zijn de wachtlijsten nauwelijks korter geworden. Dit komt onder andere door meer ouderen en door verruiming van de indicatie.

Dit blijkt uit het onderzoek van het Utrechtse instituut Prismant naar het wachtlijstfonds voor ziekenhuizen en ambulante geestelijke gezondheidszorg. Het rapport Het wachtlijstfonds 1999, De derde inhaalslag?, wordt vandaag aangeboden aan minister Borst.

Ziekenhuizen en Riaggs kregen vorig jaar 138 miljoen gulden extra voor het wegwerken van de wachtlijsten. Daarvan kregen ziekenhuizen en medisch specialisten ruim 75 miljoen gulden, academische ziekenhuizen zo'n 25 miljoen en de Riaggs zo'n 35 miljoen gulden. Over de besteding (en effecten) van dit extra geld bij de academische ziekenhuizen en Riaggs heeft Prismant geen concrete informatie kunnen achterhalen. Bij deze instellingen ontbreekt nog een betrouwbare wachtlijstregistratie.

Ruim de helft van de Riaggs die aan het onderzoek deelnamen geeft aan dat wachttijden en wachtlijsten korter zijn geworden. Maar met hoeveel kunnen maar een paar instellingen zeggen. Uit de wel beschikbare cijfers blijkt dat de gemiddelde wachttijd nauwelijks langer is dan wat de belangengroepen in de sector als `aanvaardbaar' beschouwen.

Eerder was al bekend geworden dat de ziekenhuizen minder extra operaties hebben uitgevoerd dan was afgesproken (en waarvoor ze geld hebben gekregen). Dit geldt met name voor knie- en heupoperaties. Het gaat daarbij om bijna vijfhonderd knie- en ruim elfhonderd heupoperaties (op een totaal van bijna 1.800 respectievelijk 3.500 extra operaties). Van de 28.000 patiënten op de wachtlijst bij orthopeden wachten er bijna 2.800 op een nieuwe knie en iets meer dan 2.800 op een heup.

Volgens Prismant pakt het wachtlijstfonds vooral bij de cataractoperaties goed uit. Door de ruim 17.000 extra operaties is met name de wachttijd voor de ingreep in dagbehandeling fors gedaald. Dat de wachtlijsten niet korter zijn geworden komt onder meer door de vergrijzing en vooral door de verruimde indicatie. Er wordt nu al operatief ingegrepen als het zicht nog 60 procent is in plaats van 40 procent, wat tot voor kort als indicatie voor de ingreep gold.