Vergaarbak ultra-rechts

De Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD) werd in 1964 opgericht als vergaarbak voor rechts. De partij stond in de traditie van de Deutsche Reichspartei (DRP).

Kernpunt van het programma is de eis om de oude `Volkstumsgrenzen' te herstellen en zich te bezinnen op de `gezonde Blutskräfte van het Duitse volk'.

Onder leiding van Adolf von Thadden groeide het extreem-rechtse karakter van de partij. Mede onder invloed van de economische crisis en de weinig populaire `grote coalitie' slaagde de partij er tussen 1966 en 1968 in om in zeven deelstaten parlementszetels te veroveren. Na 1969 was de partij over zijn hoogtepunt heen. De laatste jaren stijgt het ledental echter weer langzaam.

In 1987 werd de partijstrategie aangepast. Neutraliteit en de keuze voor een middenweg tussen kapitalisme en communisme werden het nieuwe motto. De laatste jaren is het accent komen te liggen op een anti-buitenlanders campagne.

Partijleider Udo Voigt ontwikkelde na zijn aantreden in 1996 een plan dat erop gericht is eerst `de straat', dan de burgers en tenslotte de parlementen te veroveren.