Thracische tempel bedreigd

Een pas ontdekte Thracische tempel in het Bulgarije dreigt weer begraven te worden wegens geldgebrek. Een maand geleden vonden archeologen bij het dorpje Starosel de resten van een tempel uit de vijfde eeuw voor Christus, het grootste heiligdom uit de Thracische tijd tot nu toe. ,,Het gaat hier om het indrukwekkendste en best bewaard gebleven Thracische monument op de Balkan, die vroeger door Thraciërs werd bewoond'', aldus Georgi Kitov, het hoofd van het team van archeologen dat de tempel vond. Behoud van de tempel kost ongeveer 150.000 dollar, maar de Bulgaarse overheid heeft slechts 2500 dollar ter beschikking gesteld. Wel is overheid bereid om het heiligdom af te dekken met beton.