President Clinton

In het artikel `Media hielden FDR en JFK de hand boven het hoofd' (NRC Handelsblad, 10 augustus), noemt Harry van Wijnen president Clinton een ,,armzalige president die het presidentschap heeft verlamd''.

Zijn dynamische staat van dienst wijst echter op het tegendeel. Voor wat betreft het buitenland: verdrijven van dictator Cedras c.s. uit Haïti; het bewerkstelligen van de Dayton-akkoorden in Bosnië; het ingrijpen en smeden van een alliantie in het Kosovo-conflict; het alom geprezen `peace brokership' in Noord-Ierland en het Midden-Oosten.

In juni j.l. kreeg Bill Clinton als eerste Amerikaanse president de prestigieuze Karelsprijs te Aken voor zijn bijdrage aan de vereniging van Europa en de mensenrechten op de Balkan. Tenslotte: hij is de eerste president van Amerika die Afrika weer op de kaart heeft gezet.

Wat het binnenland betreft, om maar een paar feiten te noemen: hij is de eerste president die het vertrouwen wist te winnen van de afro-Amerikaanse gemeenschap (deze heeft in 1996 dan ook massaal op hem gestemd).

Hij heeft de strijd aangebonden met de machtige wapenindustrie en de succesvolle groei van de Amerikaanse economie onder zijn regering wekt bewondering. Het mag dan ook niet verbazen dat vele Amerikanen, zoals uit interviews blijkt, Bill Clinton graag een derde termijn zouden zien maken, het komend mediaspektakel Bush-Gore ten spijt.

    • Drs. Jan L. Hartong