Onderzoek toont gevaar van virussen

Verborgen virussen in varkensgenen kunnen zich na transplantatie van varkenscellen in muizen vermenigvuldigen. Daardoor is het gevaar reëler geworden dat xenotransplantatie van varken naar mens ziekmakende virussen ontstaan.

De actieve varkensvirussen in muizen zijn aangetoond door onderzoekers van het Scripps Research Institute in La Jolla, Californië. Hun onderzoeksverslag is vandaag door het wetenschappelijke tijdschrift Nature vervroegd vrijgegeven (www.nature.com) en verschijnt over een paar weken in druk.

Nature besloot tot snelle publicatie nadat eerder deze week het Amerikaanse biotechbedrijf Geron de subsidies voor het onderzoek aan xenotransplantatie van varkensorganen naar mensen introk. Dat onderzoek werd uitgevoerd door het Schotse bedrijf PPL Therapeutics, de trotse eigenaar van het eerste uit een volwassen dier gekloonde schaap Dolly.

Onderzoekers van PPL beschrijven in een eveneens door Nature op het web geplaatste publicatie hoe ze de eerste varkens van volwassen varkenscellen hebben gekloond. Dat was tot nu toe niemand gelukt. Bij schapen, geiten, koeien en muizen verloopt klonen uit een cel van een volwassen dier moeizaam tot goed, maar varkens gaven problemen. De foto's van de vijf gekloonde varkentjes Millie, Christa, Alexis, Carrel en Dotcom haalden in maart van dit jaar vele voorpagina's. Nu beschrijven de onderzoekers details van de iets aangepaste kloontechniek die volgens hen de weg opent naar succesvolle xenotransplantatie van varken naar mens.

Het ziet er echter naar uit dat hun moeite vergeefs was. De door Amerikaanse onderzoekers aangetoonde overdracht van porcine endogenous retrovirus (PERV) naar muizen die varkensceltransplantatie ondergingen, laat zien dat de vrees voor overdracht van virus van soort naar soort niet denkbeeldig is. Als zo'n varkensvirus in de mens tot expressie komt kan het, net als het aidsvirus dat ooit uit chimpansees oversprong, levensbedreigende infecties veroorzaken.