Kamer wil snel debat over lage veilingopbrengst

De Tweede Kamer wil meteen na het reces een debat met minister Zalm (Financiën) en staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over de Nederlandse UMTS-veiling. De fracties van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks vrezen dat de Nederlandse veiling niet goed is opgezet en zijn bang dat de consument daar uiteindelijk voor opdraait.

De fracties hebben het debat aangevraagd nu blijkt dat de veiling van de Duitse UMTS-frequenties (voor onder meer mobiel internetten) een veelvoud opbrengt van de Nederlandse veiling. Ook de Britse veiling, die enkele weken voor de Nederlandse werd gehouden, bracht tientallen miljarden guldens op. In Nederland bleef de opbrengst steken op 5,9 miljard gulden, hoewel het kabinet uit was gegaan van een bedrag `tussen de vijf en de dertig miljard'.

Omgerekend naar een bedrag per inwoner hebben de Britse telecom-aanbieders ruim 1.400 gulden betaald, in Duitsland staat de teller na 162 biedrondes op een kleine 1.300 gulden en dat loopt nog steeds op. In Nederland betaalden de vijf telecom-aanbieders die uiteindelijk een frequentie wisten te verwerven 373 gulden per inwoner.

Het lage bedrag per inwoner zou gunstig uit kunnen pakken als de telecom-aanbieders de relatief lage prijs gebruiken om de tarieven in Nederland ook laag houden. De Kamer vreest echter dat Nederland ,,geen oase van lage tarieven in Europa'' zal worden. Ze verwacht eerder dat ,,de Nederlandse consument via de hoge tarieven voor mobiel bellen uiteindelijk meebetaalt aan het aflossen van de Duitse staatsschuld''. Nederlandse aanbieders als KPN bieden namelijk ook mee op de Duitse frequenties en zal naar verwachting de hoge kosten voor de Duitse frequenties ook afwentelen op de Nederlandse consumenten.

De Kamer is ook verbolgen over het feit dat de Nederlandse veiling geen nieuwe toetreders op de mobiele telefonie-markt heeft opgeleverd. ,,Het was toch de bedoeling om door de veiling de concurrentie te vergroten? Dat is niet gelukt en dat is pijnlijk'', aldus Kamerlid Wagenaar (PvdA). Zij wil dan ook dat de ruzie tussen Telfort en nieuwkomer Versatel, die na een dreigbrief van Telfort besloot uit de veiling te stappen, nader wordt onderzocht. ,,Waarom heeft Verkeer en Waterstaat daar niet op gereageerd?'', aldus Wagenaar.

Daags voor aanvang van de Nederlandse veiling stapten twee potentiële nieuwkomers op. Daardoor resteerde naast de huidige vijf aanbieders van mobiele telefonie slechts één nieuwkomer, Versatel. De overheid had vijf `kavels' in de aanbieding voor zes bieders.

Volgens de VVD moet er in eerste instantie een grondige evaluatie komen van de hele veiling. Daarbij moet vooral worden gekeken naar de spelregels van de Nederlandse veiling. Ook moet duidelijk worden of de partijen zich aan die regels hebben gehouden. Tenslotte zal moeten worden bezien of de methode van veilen ook in de toekomst de beste methode is om frequenties onder aanbieders te verdelen.

,,Het is een merkwaardig fenomeen dat Nederland, als een van de sterkste economieën van Europa, het stiefkind dreigt te worden van de UMTS-veilingen'', aldus Kamerlid Voûte.

DOSSIER TELECOMwww.nrc.nl