Kamer kritisch over `corruptie Bosnië'

De Tweede Kamer verlangt opheldering van de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over kritische uitlatingen van VN-ambassadeur Van Walsum over corruptie in Bosnië en de nadrukkelijke ,,nuancering'' die Herfkens kort hierna op aanbracht.

,,Dit is schadelijk voor Nederland'', aldus het Kamerlid Hoekema (D66). ,,Het ondergraaft de eenheid van het buitenlands beleid.'' Ook zijn CDA-collega Verhagen vindt de zaak betreurenswaardig: ,,Als Herfkens de Nederlandse VN-ambassadeur zo openlijk terugfluit, maakt dat diens positie in de Veiligheidsraad niet sterker.'' De PvdA'er Koenders, die evenmin gelukkig is met de zaak, kwalificeert de gang van zaken als ,,slordig''. Van Walsum had nauwkeuriger instructies moeten krijgen vanuit Den Haag.

Van Aartsen, zelf de eerst verantwoordelijke voor de uitlatingen van Van Walsum, heeft nog niet in het openbaar gereageerd op de affaire. Ook zijn woordvoerder zei vanmorgen geen nader commentaar op de zaak te kunnen geven.

De kwestie begon dinsdag met enige gepeperde opmerkingen van Van Walsum aan het adres van Bosnië in de Veiligheidsraad. Volgens Van Walsum komt daar jaarlijks 500 miljoen dollar terecht bij personen voor wie het geld niet is bestemd door de endemische corruptie, ook van regeringsfunctionarissen. Mede daardoor zou in Bosnië een omvangrijk begrotingstekort zijn ontstaan.

Gistermorgen liet Herfkens bij monde van haar woordvoerster nadrukkelijk weten dat deze uitlatingen ,,nuancering'' behoefden. Herfkens ontkende niet dat er corruptie is in Bosnië, maar heeft begrip voor de problemen die Bosnië kent met de belastinginning. De Nederlandse hulp aan Bosnië, 150 miljoen gulden per jaar, is er op gericht het overheidsapparaat beter te laten functioneren.

De enige grote fractie die niet erg zwaar tilt aan de affaire is die van de VVD. Het Kamerlid Blaauw bevestigt Van Walsums kritiek dat er veel corruptie in Bosnië bestaat.