Geldgebrek bij Arbeidsvoorziening

Arbeidsvoorziening kampt over het eerste kwartaal van 2000 met een exploitatietekort van 73 miljoen gulden. Oorzaak is volgens een woordvoerder het uitblijven van subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De Europese Commissie besloot vorig jaar een deel van de uitbetalingen van het fonds stop te zetten nadat onregelmatigheden waren geconstateerd in de boekhouding van Arbeidsvoorziening. De organisatie coördineert de uitvoering van de ESF-projecten, die tot doel hebben langdurig werklozen aan een baan te helpen.