Exploratieportefeuille drastisch verbeterd

De NAM heeft de laatste jaren een forse vermindering van bijna alle activiteiten laten zien. Een drastische vermindering van het seismisch onderzoek naar nieuwe olie- en gasvelden en veel minder proefboringen. ,,Ja, in 1998 en 1999 was het niveau erg laag'', zegt Brian Ward. ,,Dat was een samenloop van omstandigheden'', legt hij uit. ,,Een periode van erg lage olieprijzen en de noodzaak tot kostenverlaging. Uit onderzoek bleek ons dat we vooral bezig waren met seismiek en boringen naar velden waar niet de grootste opbrengst te verwachten was. Die exploratieportefeuille hebben we drastisch verbeterd: er zitten nu circa 50 veelbelovende prospects (mogelijke nieuwe gasvelden) in. Volgend jaar willen we het aantal exploratieboringen weer verdubbelen, van drie naar zes. Daar heb ik hoge verwachtingen van voor voortzetting van het kleine-veldenbeleid, zowel op land als op de Noordzee.'' Tegelijkertijd is de NAM bezig met een diepgaande herstructurering en reductie van het personeelsbestand, van 3.000 begin 1995 tot circa 1.800 in 2004.

Brian Ward geeft hoog op van de kwaliteit van zijn medewerkers. ,,Ik ben ervan overtuigd dat ze de technische en maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, aankunnen.'' Ward wil ,,de volle termijn'' van vier tot vijf jaar in deze functie volmaken, en hoopt dat het Poldermodel hem in die periode in staat stelt een paar opvallende mijlpalen in de Nederlandse energieprestatie tot stand te brengen.