Bank weigert inzage stukken

De toezichthouder op het bankwezen, De Nederlandsche Bank (DNB), wil voorkomen dat ze interne documenten beschikbaar moet stellen voor advocaten van verdachten in het beursfraudeonderzoek (`Operatie Clickfonds'). Daarmee gaat DNB in tegen de wens van de rechter-commissaris die het Clickfondsonderzoek leidt. Deze wil dat de documenten worden toegevoegd aan het onderzoeksdossier en heeft een uitleveringsbevel aan DNB verstuurd. Daarin stelt hij dat de stukken ,,van belang kunnen zijn voor de waarheidsvinding''.

Het voornemen van de rechter-commissaris stuit op grote weerstand bij DNB die wijst op haar wettelijke geheimhoudingsplicht. ,,Voor ons is het een principiële zaak'', aldus de woordvoerder van de bank. De toezichthouder heeft daarom een klaagschrift ingediend waardoor de zaak op 21 september zal worden voorgelegd aan de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank. Tot die tijd blijven de documenten geheim.

De rechter-commissaris schrijft in het uitleveringsbevel dat DNB zich in dit geval niet kan beroepen op haar geheimhoudingsplicht omdat de informatie niet verstrekt zou zijn door onder toezicht staande instellingen. Het gaat vooral om gespreksverslagen tussen DNB'ers en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en justitie. Raadslieden van diverse verdachten willen weten wat er is besproken, omdat dat licht kan werpen op de aanleiding van het onderzoek, het vervolgingsbeleid en op de vraag of DNB informatie aan justitie heeft verstrekt. Operatie Clickfonds, het omvangrijkste onderzoek naar financiële fraude ooit, begon in 1997 met invallen op de beurs en diverse bedrijven. Ook werden bekende effectenhandelaren opgepakt.

VERTROUWEN: pagina 13

    • Joost Oranje