ASR ziet schade criminaliteit sterk oplopen

De verzekeraar ASR geeft het afgelopen jaar de schade door criminaliteit fors zien oplopen. In de eerste zes maanden van 2000 nam het aantal claims als gevolg van misdaad toe met 12 procent, terwijl de schadelast met 16 procent steeg tot ongeveer 60 miljoen gulden.

Dit heeft bestuursvoorzitter C. de Swart van ASR vanmorgen gezegd bij de toelichting op de cijfers over het eerste half jaar. ,,Al die verhalen over dat het zo goed gaat met de aanpak van de misdaad, daarvan merken wij in de verzekeringsbranche in elk geval niets'', zei De Swart. Hij schat de totale schade voor de Nederlandse schadeverzekeraars op zo'n miljard gulden. ,,En dan gaat het om de zogeheten `kleine criminaliteit', dus inbraken en diefstallen van auto's.'' Volgens De Swart zijn er in de verzekeringsbranche nog geen plannen om de premies voor onder meer inboedelverzekeringen te verhogen. Wel komt er in het najaar een campagne om het gebruik van de startonderbreker in de auto te stimuleren.

Het schadebedrijf als geheel heeft het overigens goed gedaan. Het premie-inkomen steeg met 10,8 procent tot 560,4 miljoen euro, terwijl het resultaat toenam met 12,5 procent tot 30,6 miljoen euro. Dat was voor het overgrote deel te danken aan de ongevallen- en ziekteverzekeringen, die aanvankelijk nog kampten met forse aanloopverliezen. Zo werd in 1998 nog een verlies geleden van 10 miljoen euro.

De sterke verbetering bij de ziektepolissen had te maken met het feit dat het ziekteverzuim nauwelijks is toegenomen, hoewel landelijk het ziekteverzuim explosief is gestegen. ,,Onze klanten zitten vooral in het midden- en kleinbedrijf en daar is naar onze inschatting de sociale controle groter dan bij grote, anonieme ondernemingen'', verklaarde De Swart. Verder doet ASR vaak steekproeven, voert scherpe accountantscontroles uit en wordt veel aan conflictbemiddeling gedaan.

De winst van de hele verzekeringsgroep steeg in het eerste half jaar met 65 procent tot 100,8 miljoen euro. Daarin zitten wel een bijzondere baten verwerkt: van 20,4 miljoen euro uit de verkoop van het belang in Alpinvest en 10,8 miljoen door de vrijval van een voorziening voor de millenniumbug. De operationele winst steeg met 13,9 procent tot 69,9 miljoen.

Het leeuwendeel van deze groei kwam voor rekening van de levensverzekeringen, waar het resultaat met 14,5 procent steeg tot 56,2 miljoen euro. Met name de verkoop van koopsompolissen steeg explosief.