ABN Amro belooft hoge winstgroei

ABN Amro zal in de eerstvolgende vier jaar een gemiddelde winstgroei per aandeel boeken van 17 procent. Het gemiddeld rendement op het eigen vermogen zal 25 procent bedragen.

Dat zijn de doelen die het management van de bank zich onder de dit jaar aangetreden bestuursvoorzitter R. Groenink heeft gesteld. Groenink lichtte het plan vanmorgen toe bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de bank.

Het realiseren van de financiële doelen zal ABN Amro volgens het management in staat moeten stellen tot de top-vijf door te dringen van een door de bank vastgestelde peer group, een `controlegroep' van concurrerende banken. ABN Amro meet de eigen prestaties ten opzichte van die groep af aan de prestaties van de aandelen op de beurs, inclusief het dividendrendement.

Nu staat ABN Amro volgens Groenink nog op de tiende plaats binnen de groep, waartoe grootheden als Deutsche Bank, Chase Manhattan Lloyd TSB, Morgan Stanley en ook ING behoren. Als de doelen worden gerealiseerd, zal de waarde van een belegging in ABN Amro in vier jaar tijd verdubbelen, aldus Groenink vanmorgen. De beloning van het management zal `voor een belangrijk deel' worden gekoppeld aan het realiseren van die doelstelling.

De in mei aangekondigde reorganisatie, die duidelijk onderscheid aanbrengt in bankieren voor met name particulieren, wholesale banking (grote bedrijfskredieten en zakenbankieren) en beleggingsactiviteiten, moet ABN Amro helpen de doelstellingen te realiseren. Als gevolg van de maatregelen moet de bank de eerstvolgende vier jaar cumulatief 2 miljard euro aan kosten besparen, en daarna 600 miljoen euro structureel per jaar. ABN Amro zal over het lopende boekjaar een eenmalige voorziening nemen van 800 miljoen euro, die al in twee jaar moet zijn terugverdiend. De bank zal zich uit een aantal nationale markten terugtrekken, maar Groenink zei vanmorgen niet welke.

De halfjaarcijfers van de bank kwamen vanmorgen iets lager dan verwacht binnen, met een stijging van de nettowinst met 13 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 1999, tot 1,625 miljoen euro. Analisten hadden één procentpunt meer winstgroei verwacht. Winstnemingen op de beurs, waar het aandeel ABN Amro de laatste tijd flink was gestegen, drukten de koers vanmorgen met 3,2 procent tot 27,30 euro.

De baten bij ABN Amro namen het afgelopen halfjaar toe met 20,2 procent tot 9,17 miljard euro; gecorrigeerd voor overnames (met name het Bouwfonds) stegen de baten met 11,6 procent. De kosten namen sterker toe, met 24,4 procent tot 6,36 miljard. Gecorrigeerd voor overnames stegen de kosten met 13,2 procent. De efficiency ratio, de verhouding tussen baten en lasten, verslechterde daardoor van 67,1 procent tot 69,4 procent. Doordat de volumes toenamen kwam er toch een stijging van het bedrijfsresultaat met 11,7 procent uit de bus.

Groenink herinnerde er overigens aan dat het eerste halfjaar van 1999 zeer goed was, en dat de cijfers toen werden geflatteerd door een boekwinst uit het verminderen van de gemiddelde looptijd van de obligatiepositie van de bank. Ook ondervond de bank het afgelopen halfjaar een – niet toegelichte – strop in het obligatiebedrijf. Het renteresultaat van de divisie Investment Banking verdampte van 110 miljoen euro naar 2 miljoen. Ook verliezen bij de beursgang van World Online drukten de resultaten van deze divisie.