Zigeuners moeten Utrecht uit

De Roma-zigeuners die sinds drie augustus op een parkeerterrein aan de Koningsweg te Utrecht bivakkeren, moeten van de gemeente vertrekken. De familie Nicolic, bestaande uit vijf gezinnen in vijf woonwagens, moet morgen om 12 uur weg zijn. Volgens de gemeente zijn er geen mogelijkheden binnen de gemeente. De familie komt niet in aanmerking voor een woonwagenstandplaats omdat daar een wachtlijst voor bestaat. Een huurwoning is evenmin mogelijk omdat de familie niet geregistreerd staat als woningzoekend.

De gezinnen verlieten vorige maand Driebergen na langdurige problemen met buren op het kamp waar zij verbleven. Het gemeentebestuur bood hen zes ton om te vertrekken. Die controversiële beslissing leidde tot de val van het college van B en W. Omdat de familie na Driebergen nergens terecht kon, streek zij neer op de Utrechtse parkeerplaats. De gemeente Utrecht heeft gisteravond op een naburige parkeerplaats containers geplaatst om te voorkomen dat de familie daar gaat staan. De advocaat van de familie, E. Olof, noemt de houding van de gemeente ,,teleurstellend''.