Vredesoverleg met Palestijnen hervat

Het Israelisch-Palestijnse vredesoverleg wordt vanavond formeel hervat. Israelische en Palestijnse onderhandelaars zullen op een nog niet bekend gemaakte plaats ontmoeten om de draad van de afgebroken vredesconferentie in Camp David weer op te nemen. Reeksen informele contacten tussen de partijen zijn aan deze ontwikkeling vooraf gegaan.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, heeft bemiddelaar Dennis Ross gelast met spoed naar het Midden-Oosten terug te keren om de onderhandelingen tussen de Israeli's en Palestijnen te volgen en te begeleiden. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat Ross pas volgende week naar Israel en de Palestijnse gebieden zou komen.

De plaatsvervangende Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Shlomo Ben Ami, heeft gisteren gezegd dat een nieuwe Israelisch-Palestijnse top onder leiding van de Amerikaanse president Bill Clinton in september al zou kunnen plaats vinden. Een dergelijke top zal volgens de Israelische bewindsman in korte tijd tot beslissingen moeten leiden.

Premier Ehud Barak heeft gisteren gezegd dat de concessies van Palestijnse zijde moeten komen. Vooral de kwestie Jeruzalem stond bij de recente top in Camp David een vredesdoorbraak in de weg. Premier Barak las in zijn vakantie een boek waarin wordt uiteen gezet waarom David Ben-Gurion, de stichter van de staat Israel, Israelische soevereiniteit over het oostelijke deel van Jeruzalem al in 1937 afwees. Hij wilde de toen nog te stichten staat niet opzadelen met de emotionele, politieke en religieuze problematiek die Israelische heerschappij over de heilige plaatsen, inclusief de joodse, in de oude stad van Jeruzalem met zich meebrengt.

Tijdens de top in Camp David wees Arafat een Israelisch voorstel af om de Palestijnse wijken in `Groot-Jeruzalem' onder Palestijnse soevereiniteit te plaatsen. De Palestijnen zouden ook een veilige corridor krijgen naar de Harem al-Sharif, de Tempelberg. Arafat hield in Camp David vast aan volledige Palestijnse soevereiniteit over Oost-Jeruzalem.

Intussen zijn de Palestijnen verontwaardigd over het doodschieten van een 73-jarige Palestijn in het Palestijnse dorp Surda op de Westelijke Jordaan-oever. De Palestijn zag als Palestijnen vermomde Israelische soldaten aan voor rovers waren die het op zijn huis hadden gemunt. Vanaf het dak van zijn huis schoot de Palestijn op de soldaten die het vuur beantwoordden en de man dodelijk verwondden.

    • Salomon Bouman