Vergoeding van hulpmiddelen

Minister Borst (Volksgezondheid) verruimt opnieuw de voorwaarden voor vergoeding van een aantal medische hulpmiddelen. Ze verwacht op die manier de knelpunten weg te werken die aan het licht kwamen tijdens een evaluatie van het pakket maatregelen dat op 1 april 1999 ingevoerd werd om de stijging van de kosten voor hulpmiddelen af te remmen.