Specialisten dienen te hoge declaraties in

Een maatschap van gynaecologen heeft voor vruchtbaarheidsbehandelingen in anderhalf jaar tijd ruim 563.000 gulden `dubbel' gedeclareerd. Een kaakchirurg liet zijn klanten ruim 577.000 gulden te veel betalen.

Dit blijkt uit het jaarverslag van het onderzoeksteam van de Economische Controledienst (ECD) dat zich bezighoudt met de uitvoering van de Wet tarieven gezondheidszorg. In 1999 rondde het team 34 onderzoeken af bij (para)medici die werden ingesteld na klachten van patiënten of verzekeraars.

In zes gevallen maakte de ECD een proces-verbaal op, nadat was gebleken dat betrokkenen de Wet tarieven gezondheidszorg `ernstig' hadden overtreden. Bij zestien van de 34 onderzoeken kon de ECD geen overtreding aantonen. In 1998 stelde de ECD 45 keer een onderzoek in waarvan er toen twaalf resulteerden in een proces-verbaal.

De zes processen-verbaal in 1999 hadden betrekking op de al genoemde kaakchirurg, twee maatschappen van gynaecologen en drie van fysiotherapeuten. Samen hadden deze voor ruim 1,2 miljoen gulden te veel gedeclareerd. Een van de maatschappen van gynaecologen declareerde `dubbel': zij liet patiënten 536.000 gulden extra betalen voor behandelingen die deel uitmaken van kunstmatige inseminatie en reageerbuisbevruchting en die ook al door het `gewone' tarief worden vergoed. De andere maatschap declareerde voor een `second opinion' over een reageerbuisbevruchting het gezamenlijke gesprek door een arts-assistent met het echtpaar voor zowel de man als voor de vrouw en bracht ook nog eens behandelingen in rekening die niet waren verricht.

De fysiotherapeuten brachten voor een deel verkeerde tarieven in rekening of declareerden, in een maatschap, meerdere malen een behandeling bij dezelfde klant thuis - iets wat niet is toegestaan. Een maatschap in Amersfoort leverde groepstherapie maar declareerde voor de er aan deelnemende klanten alsof ze individueel werden behandeld wat meer geld oplevert. Opmerkelijk was daarbij het optreden van de controlerend arts van de zorgverzekeraar, zo constateert de ECD. Toen er in algemene termen met hem over die behandeling werd gesproken, was het volgens die arts een groepsbehandeling. ,,Maar bij het horen van de naam van de betreffende maatschap draaide hij als een blad aan de boom om en bestempelde de door die praktijk gehanteerde behandelingen als individuele zittingen'', zo schrijft de ECD.

Volgens zorgverzekeraar Anova betreft het een verschil in interpretatie tussen ECD en deze maatschap van fysiotherapeuten.