Personalia

Mr. P.J.G. Kapteyn is benoemd tot bijzonder hoogleraar Europese studies aan de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Europese Culturele Stichting. Kapteyn was van 1963 tot 1974 hoogleraar Recht der internationale organisaties in Utrecht en van 1974 tot 1976 in Leiden. Daarna werd hij lid van de Raad van State, waar hij in 1984 tot voorzitter werd benoemd van de Afdeling Rechtspraak. Sinds 1990 was hij lid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Kapteyn is ook lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.