Personalia

Dr. W. Oosterbaan Martinius is per 1 september benoemd tot plaatsvervangend hoofdredacteur. Hij is op dit moment adjunct-hoofdredacteur. Oosterbaan Martinius vervangt J. van der Vaart, die na tien jaar de hoofdredactie zal verlaten en een andere functie op de redactie zal aanvaarden. Ook drs. L. Starink verlaat per 1 september de hoofdredactie. Zij is inmiddels benoemd tot chef van M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad.