Personalia

Drs. H.J. Eijsvoogel en J. Kroon zijn per 1 september benoemd tot adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Eijsvoogel is thans correspondent in Washington. Kroon is chef van de redactie Profiel.