Molukkers kunnen in Nederland blijven

Staatssecretaris Cohen (Justitie) en minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) willen het kabinet een speciale regeling voorstellen voor hier verblijvende Molukkers wier toeristenvisum is verlopen. Beide bewindslieden hebben daarover gisteren overleg gehad. Vorige week al toonde minister Van Boxtel zich bezorgd over het mogelijk terugsturen van Molukkers naar gevaarlijke gebieden omdat hun toeristenvisum verlopen is. Dat document is drie – en indien verlengd zes – maanden geldig. Justitie liet vorige week echter al weten dat geen Molukker zou worden teruggestuurd.

Staatssecretaris Cohen wees er gisteren na het overleg op dat er geen mogelijkheid bestaat de geldigheidsduur van een toeristenvisum zomaar op te rekken. Maar wel is hij het met Van Boxtel eens dat voor deze groep een speciale regeling moet worden getroffen. Een aantal Molukkers is zijn land ontvlucht nadat hevige onlusten zijn ontstaan tussen islamieten en christenen en verblijft sindsdien bij familie in Nederland. Om hoeveel mensen het precies gaat is niet bekend. Tot dusverre zou het slechts om enkele Molukkers gaan van wie het verblijfsdocument is verlopen. In totaal zouden hier naar schatting van Justitie enkele tientallen Molukkers zijn, die bij familie de ontwikkelingen in hun eigen land afwachten. Maar de Molukse organisaties in Nederland spreken van enkele honderden familieleden die de burgeroorlog zijn ontvlucht.

Bij de speciale regeling zal het om een tijdelijke vergunning tot verblijf gaan, waarbij de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken er vanuit gaan dat de betrokkenen mensen door hun Nederlandse familieleden worden opgevangen. Een woordvoerder van Justitie wijst er op, dat er geen sprake van kan zijn dat de overheid zal worden aangesproken op vergoeding voor onderdak of andere financiële ondersteuning. Justitie heeft niet de indruk dat grote groepen naar Nederland zullen komen nu er een speciale regeling wordt getroffen.