`Klonen mens soms toestaan'

De Britse regering wil het therapeutisch klonen van menselijke cellen onder strenge voorwaarden toestaan, bijvoorbeeld voor transplantatie-onderzoek en voor onderzoek naar ziektemechanismen.

Klonen met een reproductief doel, waardoor genetisch exacte kopieën van een bestaande mens zouden ontstaan, blijft verboden, evenals het inbrengen van menselijke cellen in eicellen van zoogdieren. Therapeutisch klonen wordt alleen toegestaan als hetzelfde doel niet met andere onderzoekstechnieken kan worden bereikt.

De regering-Blair neemt daarmee een langverwacht advies over van een regeringscommissie onder voorzitterschap van de Britse chief medical officer prof. Liam Donaldson en zal waar nodig op korte termijn de wetgeving aanpassen. Britse persbureaus schrijven dat de publicatie van het vanmorgen gepubliceerde rapport is vertraagd door verdeeldheid onder Blairs ministers. Het Britse parlement stemt in de herfst over therapeutisch klonen. Naar verwachting barst een heftig debat los over de ethische aspecten van therapeutisch en reproductief klonen. De Britse parlementsleden mogen bij de stemming hun eigen geweten volgen.

Therapeutisch klonen houdt in dat van een lichaamscel een embryo wordt gemaakt. Dat gebeurt door een celkern van een lichaamscel in een lege eicel te plaatsen. Daaruit groeit, met een variatie op de techniek waarmee in 1997 het schaap Dolly werd gemaakt, een embryo. Uit dat embryo kunnen embryonale stamcellen worden geïsoleerd om, zo verwachten onderzoekers, hersen- en pancreascellen te maken die Parkinsonpatiënten en diabetici kunnen genezen. In een later stadium kunnen mogelijk vervangende weefsels en organen uit de stamcellen worden gekweekt. De afweerreacties die nu transplantaties verstoren, behoren dan tot het verleden.

Tot nu toe is klonen van mensen in de Westerse wereld verboden. Ook mogen embryo's waaraan onderzoek wordt gedaan niet langer dan twee weken in leven worden gehouden. Dat geldt ook voor embryonale stamcellen.