Joodse zender voor Europa

Segmentatie van het tv-aanbod is internationaal gezien een trend. Niet alleen ontstaan steeds meer kanalen met een afgebakend thema, ook tv-stations die zich richten op religieuze gemeenschappen zijn in opkomst. Zo zijn inmiddels Europese zenders actief voor moslims, katholieken en evangelisten. En ook het één jaar oude TFJ dat zich op de joodse gemeenschap richt, hoort in dit rijtje thuis.

Télévision Française Juives zendt thans alleen uit via de Parijse kabel, waarmee het naar schatting zo'n 400.000 joden weet te bereiken. De zender ontstond vorig jaar tegelijkertijd met Shalom Channel, een ander Frans-joods tv-initiatief, dat enkele maanden na de start failliet ging. TFJ is opgericht door (Frans) joodse prominenten die werkzaam zijn in de media, en mede gefinancierd door investeerders die een duidelijke band hebben met het jodendom.

TFJ zendt als `algemeen joods tv-station' een dagelijkse programmering van 2,5 uur uit. De inhoud bestaat uit (Israelische) films, eigen journaaluitzendingen, programma's over joodse gemeenschappen, culturele producties, documentaires en muziek. Daaronder ook Israelische tv-producties, maar het blijkt voor de zender moeilijk om programma's uit dat land te verkrijgen. De Israelische media stellen hun producten niet makkelijk beschikbaar voor het buitenland. Zelfs met radio zijn de Israeli's internationaal minder actief dan bijvoorbeeld de Nederlandse Wereldomroep.

TFJ wil zich zoveel mogelijk onafhankelijk opstellen, de programmering is niet alleen voor joden, maar ook voor geïnteresseerden bedoeld.

TFJ is van plan in oktober te beginnen met de ongecodeerde uitzendingen via de Hotbird-satelliet, waardoor het mogelijk wordt het station ook in Nederland te ontvangen. Vooral in Zwitserland en België heeft de aldaar wonende joodse gemeenschap al veel belangstellling getoond. TVJ zal vanaf eind deze maand in bescheiden vorm op Internet te zien zijn, waar het zal uitzenden via `streaming video'.

Nu de zender zich met de internationale distributie buiten de Parijse regio begeeft, zal de naam gewijzigd worden in Télévision Fédéral Juives. Het kanaal zal 24 uur per dag beschikbaar zijn, waarbij de 2,5 uur durende programmering continu wordt herhaald.

De zender is er in geslaagd door reclame een inkomstenbron te verwerven en heeft ambitieuze plannen tot uitbreiding. Uitzenden in het Engels, reclamevensters per land en een versie voor de Mediterranée (TJF Med) zijn daarvan de voornaamste. Ook wil de zender in het buitenland via de kabel distributie verkrijgen.

Het initiatief lijkt op de plannen van een in Nederland wonende Israeliër die onlangs bekendmaakte een eigen `joods Europees tv-kanaal' via de satelliet te willen beginnen. Zijn zender bestaat echter alleen op papier en hij is naar verluidt nog op zoek naar de nodige investeerders.

Op de radio zijn verschillende vergelijkbare Franse zenders succesvol. Zo bestaan er drie joodse radiozenders (elk voor een eigen gemeenschap), een zender voor Noord-Afrikanen (Beur FM), een zender voor Afrikanen (Africa No. 1), en ook voor Portugezen (Radio Alfa) en Latijns-Amerikanen (Media Tropical). Voor een religieuze doelgroep startte dit jaar `KTO' dat zich richt op de katholieke gemeenschap. De verwachting is dat meer groepen in de cultureel diverse Franse samenleving eigen zenders zullen krijgen.

Radio Shalom/Radio Communaute Juive, Beur FM, Africa No. 1, Radio Alfa en Media Tropical zijn ongecodeerd digitaal te ontvangen middels `Les Radios 3' op de Astra 1G, 12.207 GHz. V. Symb.Rate 27.500 FEC 3/4. KTO is eveneens ongecodeerd digitaal te ontvangen op de Astra 1G, 12.129 GHz. V. Symb.Rate 27.500 FEC 3/4. TFJ zal naar verwachting vanaf oktober op de Hotbird 3 ongecodeerd digitaal starten.

Reacties via tvplus@nrc.nl. Zie ook de `faq' van deze rubriek (www.nrc.nl/W2/Lab/

Mediarubrieken/tvplus.html)

    • David de Jong