Directeur MSM neemt juridische stappen in conflict

Het conflict tussen directie en bestuur van de Maastricht School of Management (MSM) escaleert. Vanochtend maakte de advocaat van directeur dr. M. El-Namaki ,,juridische actie'' voor te bereiden tegen MSM-bestuursvoorzitter drs. R. Van der Linden.

Volgens El-Namaki is Van der Linden vorig jaar in strijd met de statuten van de stichting MSM – een internationaal instituut voor hoger onderwijs – benoemd tot voorzitter. Een bestuurslid mag maar zes jaar ononderbroken in functie zijn. Van der Linden is sinds 1993 bestuurder.

,,We treffen de voorbereidingen om de rechter een oordeel te vragen over de positie van de voorzitter'', aldus mr. A. Kara, raadsman van El-Namaki.

Volgens Van der Linden, die juridisch advies heeft ingewonnen, is er niets aan de hand. Tussen zijn zes jaar bestuurslidmaatschap en zijn benoeming tot voorzitter zit een periode van twee maanden. ,,Dat was dus niet ononderbroken'', aldus Van der Linden.

Het MSM-bestuur verkeert al anderhalf jaar in conflict met de directeur, een conflict dat draait om de zeggenschap binnen de onderwijsinstelling.

El-Namaki gaf vorig week in een artikel in deze krant toe dat er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen hem en Van der Linden. Die laatste wordt onder meer gesteund door prof. dr. B. Veltman, tot vorig jaar MSM-voorzitter. Volgens Veltman voert El-Namaki bestuursbesluiten niet altijd uit. El-Namaki dreigt Veltman voor de rechter te slepen wegens smaad. Tijdens een persconferentie vanochtend weigerde El-Namaki vragen te beantwoorden over het conflict.

De affaire bereikte vorig week een hoogtepunt toen bleek dat El-Namaki, zonder medeweten van het bestuur, tweederde van de aandelen van een dochtervennootschap van MSM in handen had gekregen. In die vennootschap, gevestigd in Singapore, ging vorig jaar vier miljoen gulden om.

Van der Linden en Veltman zeggen geen volledig inzicht te hebben in de financiën in Singapore.

Het bestuur van de stichting MSM beraadt zich over de ontstane situatie.

,,Op korte termijn'' is volgens Van der Linden een vergadering gepland waarin El-Namaki de kans krijgt zijn visie te geven op onder meer de heimelijke aandelentransactie. Daarna beslist het bestuur of El-Namaki kan aanblijven als directeur.