`Antennes voor mobiel bellen niet gevaarlijk'

De kans op gezondheidsproblemen door straling van antennes voor mobiele telefonie is verwaarloosbaar klein. Klachten zijn ,,veelal het gevolg van angst voor het onbekende''. Dat concludeert de Gezondheidsraad die in opdracht van een aantal ministeries een literatuuronderzoek heeft verricht naar schadelijke effecten van apparatuur voor mobiele telefonie. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft de resultaten gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het aantal basisstations voor mobiele telefonie, die signalen van het mobiele toestel naar mobiele of vaste netwerken doorgeven, is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Waren er in 1989 nog 363 basisstations in Nederland, inmiddels zijn er meer dan 7.000.

Mensen die wonen en werken in de buurt van basisstations hoeven zich volgens de Gezondheidsraad geen zorgen te maken, omdat de intensiteit van de elektromagnetische velden rond de stations ,,ruimschoots beneden de limieten ligt''. Ook storingen aan medische en elektrische apparaten evenals aan pacemakers en andere implantaten zijn vrijwel uitgesloten, zo blijkt uit het onderzoek. Wel wordt dan uitgegaan van een minimale afstand van drie meter tussen apparaat en antenne.

De Gezondheidsraad schrijft dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over de verantwoordelijkheden met betrekking tot de inrichting van basisstations. Verkeerde plaatsing van apparatuur kan onder meer trillingen en geluidsoverlast veroorzaken. Verder worden wettelijke aanpassingen aanbevolen om het plaatsen van antennes op grond van gezondheidsoverwegingen te kunnen verbieden. Het huidige onderzoek levert weliswaar geen aanwijzingen op over schadelijke effecten, zegt een woordvoerder, maar de raad wil toch een ,,juridische stok achter de deur'' wanneer het aantal antennes blijft toenemen. Voor de nieuwe UTMS-standaard zijn volgens de raad 12.000 extra basisstations nodig.

De Gezondheidsraad onderzoekt ook de gevolgen van mobiel telefoneren voor de gezondheid. De resultaten worden dit najaar verwacht.