Verzoek om lagere OZB

Vereniging Eigen Huis wil dat Nederlandse gemeenten de tarieven voor onroerendzaakbelasting (OZB) verlagen. Met dat dringende verzoek heeft de vereniging alle gemeenten een brief gestuurd. Het is de bedoeling dat de waardestijging van de woning in het kader van de wet waardering onroerende zaken (WOZ) voor de bezitter van een eigen woning wordt gecompenseerd. Ook heeft de vereniging gevraagd een differentiatie toe te passen tussen de OZB-tarieven voor woningen en die voor bedrijfspanden.