`Meer loon verloskundigen'

Minister Borst (Volksgezondheid) blijft erbij dat de verloskundigen er 56 procent in inkomen op vooruitgaan. Zij schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer nadat eerder verloskundigen, onder meer in deze krant, de berekening van de minister hadden aangevochten. Borst heeft haar cijfers door het landelijke tarievenbureau CTG laten controleren. Dit bevestigt de uitkomsten van de minister.

Dit voorjaar kondigde Borst maatregelen aan om de door de verloskundigen als te hoog ervaren werkdruk te verlichten. Ook honoreerde ze hun eis om meer te gaan verdienen. Verloskundigen voerden daartoe enige keren actie, onder meer op het Binnenhof en in het gebouw van de Tweede Kamer.

Borst verlaagde het aantal bevallingen dat verloskundigen geacht worden te doen om hun norminkomen te halen van 150 tot 120. Dit gebeurde door per bevalling het tarief met ruim 20 procent te vergogen. Daarnaast verhoogde zij de tegoemoetkoming voor onregelmatige diensten en voor de praktijkkosten. Deze maatregelen leveren per verloskundige al een inkomensverbetering met 36.500 gulden op, een stijging van 56 procent ten opzichte van het tot dan geldende norminkomen, zo houdt zij de Tweede Kamer voor.

Volgens Borst heeft overleg met de landelijke organisatie van verloskundigen (KNOV) al inmiddels geleid tot overeenstemming over de door haar gehanteerde rekenmethode. Daarnaaast voorzien de maatregelen van de minister onder meer inverruiming van de opleidingscapaciteit – wat kan bijdragen aan het oplossen van het tekort aan verloskundigen – en extra geld voor automatisering van de praktijkvoering. Minister Borst gaat ook het werken in groepspraktijken door verloskundigen stimuleren.