Gouden Gids is goudmijn op internet

Bedrijven uit de `oude' economie stomen zich klaar voor het internettijdperk en investeren miljoenen in het wereldwijde web. Uitgever VNU wil de elektronische versie van de Gouden Gids uitbouwen tot een webwinkel.

Uitgever VNU dankt zijn hoge beurskoers voor een deel aan de divisie World Directories, uitgever van telefoonboeken en gouden gidsen in Ierland, Portugal, Zuid-Afrika, Puerto Rico en de Benelux-landen. VNU World Directories geeft 110 verschillende gidsen uit in een oplage van ruim 35 miljoen exemplaren. In Nederland is VNU uitgever van de Gouden Gids.

Beleggers stuwden de koers van de VNU-stukken op toen in Italië een gouden-gidsuitgever voor grof geld van de hand ging. Een internetbedrijf zag wel brood in de exploitatie van de zakelijke adressenlijsten op internet. De papieren gidsen nam hij op de koop toe. Analisten realiseerden zich daarop dat ze de gidsendivisie van VNU veel te laag gewaardeerd hadden en prompt volgde een opwaartse koerscorrectie.

Bij de Nederlandse poot van VNU World Directories, de Gouden Gids in Amsterdam, investeert VNU dit jaar enkele miljoenen gulden in de vooralsnog verliesgevende elektronische gouden gids, www.goudengids.nl en de eigen telefoongids van VNU, www.nationaletelefoongids.nl, die het concern ook op cd-rom uitgeeft. De comfortabele positie – marktaandelen van 90 procent of hoger – van VNU World Directories in vrijwel alle andere landen waar ze gidsen uitgeeft moet de Gouden Gids in Nederland delen met het telefoonboek van KPN Telecom, dat zowel op papier als elektronisch (www.detelefoongids.nl) verschijnt.

Wie zakelijke adressen zoekt kan daar zowel de roze pagina's van het telefoonboek als de Gouden Gids op naslaan. De Gouden Gids is voor de meeste gebruikers nog altijd favoriet. Het omgekeerde geldt voor privé-telefoonnummers, waarvoor de KPN-gids veruit het meest wordt gebruikt. Hetzelfde patroon geldt op internet, waar maandelijks evenveel pagina's van de Telefoongids van KPN worden bezocht als van de Gouden Gids en de Nationale Telefoongids van VNU samen, namelijk ruim 4 miljoen.

VNU begon in 1996 uit defensieve overwegingen met de Gouden Gids op internet. ,,We wilden voorkomen dat internet ons papieren product zou kannibaliseren'', zegt Harry Michels, bij Gouden Gids Nederland (onderdeel van VNU World Directories) verantwoordelijk voor de elektronische Gouden Gids. ,,Inmiddels is duidelijk dat daar geen sprake van is. Nu is de Gouden Gids op internet een aanvullende inkomstenbron die aanzienlijk sneller groeit dan de papieren gids.''

Om de bezoekersaantallen op te krikken heeft de Gouden Gids allianties gesloten met de zoekmachine Ilse en de Nederlandse website van AltaVista. Michels: ,,Je kunt op hun sites zoeken in de Gouden Gids en de Nationale Telefoongids. Dat genereert veel extra bezoekers op onze sites.''

Net als in de Gouden Gids op papier verkoopt VNU op internet advertenties aan ondernemers. ,,Alle ondernemers staan er gratis op, maar wie meer kwijt wil dan alleen naam, adres en telefoonnummer moet daarvoor betalen.'' Op internet heeft de Gouden Gids nu 3.500 adverteerders, een fractie vergeleken met de 150.000 ondernemers die hun vermelding in de Gouden Gids tegen betaling laten aanvullen met extra informatie. ,,Maar vergeleken met andere websites hebben wij heel veel betalende adverteerders'', aldus Michels.

Een advertentie in de Gouden Gids zorgt voor aantoonbaar meer omzet, weet Rob Jorg, marketingdirecteur van de Gouden Gids. ,,Wij genereren jaarlijks dertig miljard gulden aan nieuwe omzet voor bedrijven die in de gids vermeld staan.'' Op internet is de toegevoegde waarde van een advertentie volgens Jorg nog groter dan op papier. ,,Wie op onze website een branche of trefwoord invoert krijgt een hele lijst met bedrijven. De betalende adverteerders komen bovenaan de lijst te staan.''

Hoe meer een adverteerder betaalt, hoe hoger hij op de lijst komt te staan. De Gouden Gids hanteert daarmee dezelfde werkwijze als bijvoorbeeld zoekmachines op internet, zoals Yahoo of AltaVista, die de prominente plekken op hun website eveneens aan de hoogste bieder verkopen. Op internet is het ook heel gebruikelijk commissie te ontvangen voor het aandragen van bezoekers van e-commerce-sites. Als iemand bijvoorbeeld via de website van de New York Times in de elektronische winkel van boekverkoper Amazon terechtkomt en daar een boek koopt, dan krijgt de New York Times daar van Amazon een vergoeding voor.

,,Wij werken nog niet op die manier, maar we zijn dat zeker wel van plan'', zegt Jorg. ,,Dat is immers precies wat de Gouden Gids doet: klanten aanleveren.''

Michels en Jorg hebben meer plannen met hun website. Zo dient de site ook te gaan fungeren als platform voor verkooptransacties. Hoe zien ze dat voor zich? ,,Het adressenbestand van de Gouden Gids vormt de basis, dat is een soort hoofdwegennet. Daar kun je voor een aantal sectoren zijwegen op aansluiten, waar je aanbieders en klanten bij elkaar brengt'', aldus Michels. ,,Nu brengen we mensen via de Gouden Gids tot aan de voordeur van de winkel of de website van de averteerder. Uiteindelijk willen we onze adverteerders ook helpen zelf hun winkel op internet te exploiteren'', aldus Michels.

Dit is deel drie in een serie over zakendoen op internet. Eerdere afleveringen verschenen op 12 en 14 augustus.

    • Jochen van Barschot