Chávez verdedigt hoge olieprijzen

De olieprijzen blijven hardnekkig hoog en zijn vanmorgen weer verder gestegen. Uitspraken van de Venezolaanse president en `kampioen van de armen', Hugo Chávez, dat de olieprijs op huidige niveau moet blijven, doet de prijs vanuit het oogpunt van de consument geen goed, aldus analisten.

Vandaag rondom het middaguur noteerde Brent-olie (uit de Noordzee) op de termijnmarkt in Londen 32,26 dollar per vat.

President Chávez, die als huidig voorzitter van de Opec een rondreis maakt langs de leden van het oliekartel, zei gisteren dat de Opec niet moest toestaan dat de olieprijzen weer dalen. ,,We willen niet dat de prijzen onder het huidige niveau zakken. Als dat gebeurt zou dat de doodstraf betekenen voor ons en voor onze bevolking'',''zei hij na gesprekken met de Nigeriaanse president, Olusegun Obasanjo.

Chávez maakt zijn rondgang langs de Opec-leden met het oog op de 25ste verjaardag van de Opec die eind september in Venezuela met een topconferentie wordt gevierd. Daartoe bezocht hij in Irak president Saddam Hoessein, tot grote ergenis van de Verenigde Staten, en vervolgens in Libië de leider Ghaddafi.

Volgens Chávez moet de Opec ,,nooit meer een knieval maken'', daarbij doelend op de prijsval in 1998 en 1999 (tot 10 dollar per vat) die de Opec-leden wegens de slinkende inkomsten noodzaakte straf te bezuinigen.

Nadat de Opec de export kunstmatig inkromp begonnen vanaf de zomer vorig jaar de olieprijzen weer te stijgen. Een productieverhoging dit voorjaar deed de stijging even stokken, een nieuwe zij het kleinere productieverhoging die daarop volgde had in het geheel geen effect. Opnieuw ligt de prijs voor ruwe olie boven de 30 dollar per vat. ,,Ik heb niet de indruk dat de Opec de toestand erg goed onder controle heeft, zeker niet vanuit het oogpunt van de consument'', zei een analist gisteren tegen het Britse persbureau Reuters.

Volgens Chávez, de pas herkozen president van Venezuela die zichzelf graag als revolutionair en kampioen van de armen presenteert, is de Opec ,,niet de duivel'' die de rijke industrielanden er van maken. ,,We moeten de mensen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan uitleggen dat we een redelijke prijs willen, niet hoog maar redelijk. Dat is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van onze economie.''

Chávez zou het aanzien van de Opec willen vergroten nadat ze jarenlang is geteisterd door twisten, ontduiking van afgesproken productiequota en zelfs oorlog.