Weinig steun voor Arafats plannen voor 13 september

De Palestijnse leider Yasser Arafat lijkt maar weinig steun te krijgen van Arabische en islamitische regeringen voor zijn voornemen, bij het ontbreken van een vredesakkoord met Israel op 13 september eenzijdig een onafhankelijke Palestijnse staat uit te roepen.

Volgens mededelingen vanuit zijn omgeving heeft Arafat tijdens zijn twee weken durende rondreis belangrijke Arabische leiders gevraagd hem niet publiekelijk onder druk te zetten om Israelische voorstellen te aanvaarden die ingaan tegen de Palestijns-Arabische aspiraties, met name in de kwestie-Jeruzalem. Maar de Palestijnse waarnemer Ghassan al-Khatib zei dat Arafat niet veel meer heeft bereikt. Hij kreeg bijvoorbeeld wel steun van zijn Arabische en islamitische gesprekspartners voor zijn onderhandelingspositie over Jeruzalem, maar hij kreeg hen niet zover die te vertalen in concrete stappen, zoals openlijke steunbetuigingen. Arafat zou zich daarover erg teleurgesteld hebben uitgelaten. Zonder de openlijke steunbetuigingen is hij kwetsbaar voor kritiek als hij compromissen sluit om een verdrag mogelijk te maken, maar ook als hij compromissen weigert en er daarom geen verdrag komt.

Het Palestijnse kabinet maakte zaterdag bekend dat Arabische landen hebben beloofd een onafhankelijke Palestijnse staat te zullen erkennen op het moment waarop die wordt uitgeroepen, maar ook zaterdag wisten Palestijnse bronnen te melden dat veel Arabische regeringen er bij Arafat op hebben aangedrongen de Palestijnse staat nog niet op 13 september uit te roepen.

Arafat heeft in achttien dagen zeventien landen bezocht om zijn standpunt in het mislukte vredesoverleg met Israel in Camp David uit te leggen. Hij is inmiddels in China aangekomen. Na de top in Camp David hebben zowel de Israeliërs als de Amerikanen hem de schuld gegeven van de mislukking, omdat hij compromissen over de verdeling van de soevereiniteit over Oost-Jeruzalem heeft afgewezen.

President Hosni Mubarak van Egypte zinspeelde gisteren openlijk op een uitstel van de uitroeping van de Palestijnse staat. ,,Dat kan gebeuren. Ik weet het niet, ik kan het niet zeggen, maar ik denk tot een uitstel komt,'' aldus Mubarak. Egypte is een van de Arabische landen die hebben laten weten een Palestijnse staat te zullen erkennen op het moment waarop hij wordt uitgeroepen. Een Palestijns parlementslid zei gisteren dat het besluit om de staat op 13 september uit te roepen ,,nog niet definitief is: de Centrale Raad van de PLO zal op 8 of 9 september een definitieve beslissing nemen'', zo zei hij.