`Vonnis signaal aan toeristen'

Panajiotif Perissinakis is de advocaat van de vijf Nederlanders die begin deze maand na rellen op Kreta werden gearresteerd.

Vier van de vijf Nederlanders zijn veroordeeld tot twee jaar en vier maanden gevangenisstraf. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De vijfde is veroordeeld tot drie maanden gevangeniovsstraf. Hun advocaat heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis.

De politie vertelde dat ze willekeurig mensen hebben gearresteerd. Had dat gevolgen voor het vonnis?

,,Nee. De rechter oordeelde dat onze getuigen niet betrouwbaar waren. Ik heb in het weekeinde na de arrestaties 25 getuigen ontvangen die allen vertelden dat mijn cliënten onschuldig waren, dat ze toevallig in de buurt stonden toen de politie overging tot arrestaties. Ik hoopte de rechter ervan te overtuigen dat er voldoende reden voor twijfel was. De politie kon niet precies aangeven welke vergrijpen door welke arrestant waren gepleegd. Over de burger die getuigde ben ik erg sceptisch. Het was donker, die groep van 250 toeristen was voortdurend in beweging en die getuige kan die nacht zelf ook dronken zijn geweest. Het was tenslotte rond kwart over vijf in de ochtend. Hoe kan iemand in die situatie precies hebben gezien wat er gebeurde? Daar komt bij dat de Nederlanders, die met een tolk moesten werken, een onzekere indruk maakten. Het was het woord van de drie agenten en een andere getuige tegen dat van de Nederlanders en hun getuigen. Als ik rechter was geweest had ik ook de agenten geloofd. En misschien had ik zelfs strengere straffen opgelegd, want die waren nog mild. Er zijn ernstige misdrijven gepleegd.''

Wat verwacht u van hoger beroep?

,,De Nederlanders moeten zelf kiezen of ze bij het hoger beroep aanwezig willen zijn. Ik raad ze dat wel aan, want de rechter zal dat waarderen. Misschien zit er een lagere straf in, want de rechter is in hoger beroep meestal milder in zijn vonnis. Het probleem is echter dat we over een jaar niet meer over alle getuigen voor de verdediging kunnen beschikken. Het is duur om die mensen opnieuw naar Kreta te laten overkomen. De politie beschikt dan nog wel over alle getuigen. Ik probeer daarom alle getuigenissen op schrift te krijgen.''

Wat gebeurde er die bewuste nacht?

,,Er stond daar een massa dronken mensen in de hoofdstraat. De politie werd aangevallen en met grote moeite kon ze de menigte tot bedaren brengen. Er was het een en ander vernield, de politie was uitgescholden. De politie was die nacht het slachtoffer, dat moeten we niet vergeten. Ze konden niet met lege handen terugkomen. Degenen die met flessen hadden gegooid en vernielingen hadden aangericht, waren inmiddels verdwenen, vertelden getuigen mij. Alleen de mensen die wisten dat ze niets hadden gedaan, stonden nog te kijken. Dat waren niet de `hooligans', voor zover ik kan vaststellen. Toen heeft de politie uit die groep mensen gearresteerd. Maar het blijft speculatie, want ik kan het niet bewijzen.''

Wilde de rechter andere toeristen een signaal geven met dit vonnis?

,,Ja, maar niet door een strengere straf te eisen. Wat de rechtbank wilde laten zien, is dat Griekenland een Europees land is waarvan de bewoners niet alles voor de opbrengsten van het toerisme zullen tolereren. Er is ook kritiek op de eigenaren van de toeristenbars die zich niet houden aan sluitingstijden. Iedereen moet de wet respecteren. Dit is een fatsoenlijk land. Dàt was het signaal.''

    • Ronald Rovers