Toename aantal kinderen onder verkeersdoden

Het aantal kinderen dat in het verkeer overlijdt is fors toegenomen.

Bij verkeersongelukken zijn vorig jaar 82 kinderen om het leven gekomen. Een jaar eerder waren dat er 56.

In 1999 raakten 5500 kinderen in het verkeer gewond. Ook hier is sprake van een toename; in 1998 waren er 5200 gewonden in de leeftijdscategorie tot 15 jaar. Opvallend is ook de stijging van het aantal verkeersdoden in de leeftijd tussen 5 en 9 jaar: vorig jaar waren dat er 28 tegenover 10 het jaar ervoor.

De cijfers zijn vandaag bekend gemaakt door verkeersveiligheidsorganisatie 3VO, voorheen Veilig Verkeer Nederland. 3VO begint vandaag met de jaarlijkse campagne `De scholen zijn weer begonnen'. In het zuiden van het land beginnen vandaag de basisscholieren aan hun eerste schooldag na de zomervakantie. De scholen in de rest van Nederland volgen de komende twee weken. Een woordvoerder van 3VO wijt de toename van het aantal slachtoffertjes aan ,,verruwing'' in het verkeer. ,,Bovendien hadden we in 1999 een mooie zomer en dan verplaatsen kinderen zich eerder te voet of met de fiets dan bij slecht weer. Dan gaan ze sneller met de bus of tram.''

De organisatie stelt een aantal maatregelen voor om het verkeer veiliger te maken voor kinderen. ,,Er moeten veilige schoolroutes komen, meer 30-kilometer gebieden en beter verkeersonderwijs op scholen.''

Ook in 1997 was het aantal jonge verkeersslachtoffers (79 doden, 5418 gewonden) beduidend hoger dan in 1998.

3VO ziet 1998 echter niet als een eenmalige uitschieter naar beneden. ,,Als je de cijfers vanaf 1995 bekijkt, zie je dat we bezig waren met een gestage daling. In 1998 ging het bijzonder goed. Maar vorig jaar was er voor het eerst weer sprake van een sterke stijging'', aldus de woordvoerder.

3VO meent overigens dat er in werkelijkheid meer kinderen het slachtoffer worden van een verkeersongeluk dan de vandaag uitgekomen officiële cijfers, die zijn gebaseerd op politieregistratie, suggereren.

Er zouden volgens 3VO elk jaar zeven procent meer kinderen omkomen in het verkeer en veertig procent meer jonge gewonden zijn dan geregistreerd wordt.