Record aantal rozen geteeld

Het met rozen begroeide oppervlak in Nederland is dit jaar gestegen tot het recordniveau van 958 hectare. Dat is nagenoeg even groot als Schiermonnikoog. Het areaal rozen groeide ongeveer 10 hectare ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Rozen zijn al jarenlang de belangrijkste snijbloemen in de glassierteelt. Ze beslaan een kwart van het totaal. In de Nederlandse rozenteelt voltrok zich de laatste twintig jaar een forse schaalvergroting. De gemiddelde oppervlakte verdubbelde bijna van 0,7 hectare per bedrijf in 1980 tot 1,2 hectare. Het aantal bedrijven dat rozen teelt, vermindert echter nog steeds. Twintig jaar geleden telde Nederland nog bijna 1150 rozenkwekers, nu ligt dat aantal op een kleine 800. De bedrijven worden steeds groter. Nu zijn er vijftig telers die op meer dan 2,5 hectare kweken, in 1980 waren dat er nog geen twintig.