Miloševic: nieuwe militaire doctrine

De Joegoslavische president Slobodan Miloševic heeft een nieuwe ,,militaire doctrine'' goedgekeurd. In Montenegro wordt de stap gezien als een nieuwe verhulde waarschuwing vanuit Belgrado, omdat de nieuwe militaire doctrine voornamelijk lijkt te zijn gericht tegen een `binnenlandse vijand'.

In een verklaring van de Joegoslavische strijdkrachten heet het dat de nieuwe doctrine is gebaseerd op ,,de vastbeslotenheid van het Servische en het Montenegrijnse volk om hun soevereiniteit, territoriale integriteit, onafhankelijkheid en grondwet te bewaren en te verdedigen tegen elke militaire bedreiging van de veiligheid van de natie''. De federale strijdkrachten zijn bereid het land tegen elke potentiële dreiging te verdedigen, zo heet het.

In deze formuleringen zien de Montenegrijnen, die het federale gezag niet meer erkennen, een nieuwe verhulde dreiging. De militaire doctrine legt, zo zeggen ze, minder nadruk op de dreiging vanuit het buitenland dan op die vanuit het binnenland. Ook waarnemers in Belgrado hebben gezegd dat de militaire doctrine in wezen een reorganisatie van de strijdkrachten is, waarbij het zwaartepunt van de verdediging tegen de buitenlandse agressor verschuift naar die van de bestrijding van de binnenlandse vijand, in Servië en in Montenegro. De doctrine voorziet bijvoorbeeld in de oprichting van een grote militaire politiemacht.

Volgens Dragan Vukšic, militair analist en lid van de Servische oppositie, kan de doctrine niet los worden gezien van de situatie in Montenegro en de verkiezingen van 24 september. Volgens hem is de benaming militaire doctrine verkeerd, omdat Joegoslavië geen defensieconcept heeft. ,,Dit is verder een poging om de mensen zijn imago van Joegoslavië op te dringen, een imago waarin Montenbegro tot een provincie wordt gedegradeerd en de bevolking is onderworpen aan de wil van Miloševic.''

Een groep van 55 Montenegrijnse intellectuelen heeft de Veiligheidsraad van de VN opgeroepen waarnemers naar Montenegro te sturen. Ze zouden daar ,,de verwoestende activiteit'' van het regime van Miloševic in kaart moeten brengen. De brief, gepubliceerd in de Montenegrijjnnse pers, is gericht aan de Maleisische voorzitter van de Veiligheidsraad.