Lagere stijging medicijnprijzen

De kosten voor medicijnen zijn in de eerste zes maanden van 2000 minder gestegen dan in de afgelopen jaren gebruikelijk was. Zo namen de kosten van januari tot en met juni toe met 6,8 procent. Tot dan toe waren groeipercentages van 11 of 12 niet ongewoon. Volgens de Stichting farmaceutische kengetallen, die de cijfers publiceert in het Pharmaceutisch Weekblad, is de afgenomen groei het directe gevolg van overheidsbeleid. Zo stijgt het aantal uitgeschreven recepten minder dan tot dusver, werkt de afroming van de kortingen die de apothekers van hun leveranciers krijgen door in de prijzen en heeft de verwijdering van zogeheten zelfzorgmedicijnen (die zonder recept verstrekt mogen worden) uit het vergoedingenpakket tot lagere kosten geleid.