FNV-voorman De Waal wil CAO voor werkgevers

Naast een collectieve arbeidsovereenkomst voor werknemers zouden ook werkgevers hun loonafspraken moeten vastleggen in een CAO. Het verschil in salarisstijging tussen werknemers en werkgevers is nu namelijk te groot.

Dat zegt FNV-voorzitter Lodewijk de Waal in een ingezonden stuk in het Algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag. Doordat werkgevers hun eigen salaris vaststellen, is het verschil in salaris de laatste jaren steeds groter geworden, vindt De Waal. Hij pleit dan ook voor een `directeuren-CAO'.

Het stuk van De Waal is een reactie op een vorige maand gepubliceerd onderzoek van de Volkskrant over de toename van salarissen bij werkgevers. Uit dat onderzoek bleek dat de beloning voor de top van het bedrijfsleven vorig jaar met 13 procent is gestegen.

Volgens De Waal moeten in het overleg over een directeuren-CAO afspraken worden gemaakt over optie- en aandelenregelingen. De FNV-voorzitter verwacht dat de werkgevers zich ,,behoorlijk zullen verzetten'' tegen de beperking van de invloed bij het bepalen van de eigen beloning, maar ,,dat gevecht zullen we dan toch maar eens aan moeten gaan''.

De Waal pleit verder voor ,,een openbaar debat over de basis waarop de salarissen worden vastgesteld''. De Sociaal Economische Raad (SER), die een redelijke inkomensverdeling hoog in het vaandel heeft, moet volgens hem een grondige discussie voeren. Een dergelijke discussie kan veel duidelijkheid opleveren, ook al komt daar geen eensgezindheid uit, zo meent de FNV-topman.

Werkgeversvereniging VNO-NCW zegt dat de stijging van de salarissen van werkgevers gebeurt op basis van internationale waarderingssystemen die daarvoor zijn ontwikkeld. Een geïsoleerde discussie over de beloningen in Nederland is dan ook moeilijk te voeren, meent VNO-NCW. Bovendien zeggen de werkgevers dat de verschillen in Nederland kleiner zijn dan elders. VNO-NCW zegt wel toe ,,er alles aan te blijven doen om een verantwoorde loonkostenontwikkeling in Nederland in stand te houden''.

Het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD), waar 4.500 directeuren en commissarissen bij zijn aangesloten, noemt het voorstel ,,aardig bedacht, maar toch complete onzin''. Voorzitter J. Bos van de NCD: ,,We zijn geen partij bij de CAO, directeuren hebben niets collectiefs.'' Volgens Bos doet het Nederlandse bedrijfsleven het de laatste jaren ontzettend goed, en dat is mede te danken aan het stimuleren van de directeuren en top-managers. Een gesprek over de salarissen stuit niet op verzet bij de NCD.

FNV-er De Waal vindt dat de verhouding tussen de verantwoordelijkheden voor een bedrijf de laatste jaren steeds meer is komen te liggen bij zowel werkgevers als werknemers. Voorheen waren alleen de werkgevers verantwoordelijk, maar door de toegenomen prestatiebeloning en de hogere eisen die aan personeel gesteld worden, hebben werknemers ook steeds meer inbreng gekregen. Dat zou ook terug te zien moeten zijn in de beloning, aldus De Waal.

Daar komt bij dat directeuren nauwelijks risico's lopen, terwijl de werknemers bij slechte prestaties wel ontslagen kunnen worden. Mocht een directeur al op straat gezet worden, dan ligt voor hem of haar ,,een platina handdruk'' klaar in de vorm van allerlei bonussen, ook al heeft de directeur het slecht gedaan.