Duitsland aantrekkelijker

De buitenlandse investeringen in Duitsland zijn vorig jaar verdrievoudigd tot bijna 100 miljard mark. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het ministerie van Economische Zaken in Berlijn. Een woordvoerder van het ministerie noemde de cijfers ,,buitengewoon verheugend''.

De buitenlandse investeringen worden als een belangrijke graadmeter voor de aantrekkelijkheid van Duitsland als vestigingsplaats beschouwd. Daarbij spelen factoren als loonkosten, belastingvoordelen, maar ook de productiviteit van werknemers en de koopkracht van klanten een belangrijke rol.

Economische deskundigen zijn het erover eens dat het aantrekken van de investeringen een positief gevolg is van de belastinghervorming in Duitsland.

De Bondsrepubliek is druk doende de belastingen voor ondernemers en burger te verlagen. Zo daalt het toptarief van de inkomstenbelasting van 53 procent in 1998 naar 42 procent in 2005. Een modaal gezin met twee kinderen betaalt dan schoon ongeveer 2.500 mark minder belasting per jaar.

De belastingen voor ondernemingen (vennootschapsbelasting en gemeentelijke heffingen) dalen van gemiddeld 51,8 naar 38 procent. De vennootschapsbelasting wordt per 2001 verminderd van 40 naar 25 procent. Ook de belasting op de verkoop van deelnemingen wordt afgeschaft, hetgeen een extra impuls aan fusies en overnemingen zal geven.

Aan de hoge loonkosten is evenwel niets gebeurd. Wel heeft de regering-Schröder voorstellen in de maak om het pensioenstelsel te hervormen. Daarbij zou de eigen bijdrage aan de oudedagsvoorziening moeten worden verhoogd. Dit moet op den duur leiden tot een daling van de pensioenbijdragen in de sociale verzekeringen. Volgens een recente studie van adviesbureau William Merser hoort Duitsland tot de vier landen met de hoogste lastendruk in Europa (belastingen en sociale premies). De andere zijn België, Denemarken en Finland.

,,De revitalisering van de economie, de groeiende betekenis van e-commerce in Duitsland, de toenemende oriëntatie op shareholder value en de hervormingen, waarmee een begin is gemaakt, hebben de Bondsrepubliek weer een hoogst interessante vestigingsplaats gemaakt'', zei Hilmar Kopper, voorzitter van de raad van toezicht bij Deutsche Bank en regeringscommissaris voor buitenlandse investeringen.

Verreweg het grootste deel van de investeringen – 80 miljard mark – kwam afgelopen jaar uit landen van de Europese Unie. Binnen de EU was Frankrijk vorig jaar de belangrijkste investeerder in Duitsland. De Amerikanen staken 16 miljard in Duitsland.

De grootste buitenlandse investeerder in Duitsland – gemeten naar de actuele waarde van in voorgaande jaren opgebouwd bezit – blijft Amerika met een bedrag van 80,1 miljard mark. Nederland is met 76,5 miljard mark nummer twee.

    • Michèle de Waard