Britse varkenspest niet naar Nederland

De 68 Nederlandse varkensbedrijven die sinds begin juli Britse varkens geleverd hebben gekregen zijn vrij van varkenspest. Dat heeft de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) afgelopen zaterdag bevestigd.

Begin augustus werd duidelijk dat de klassieke varkenspest was uitgebroken op drie bedrijven: een bedrijf in het zuidwesten van Norfolk, een in het oosten van Essex en een in het zuidoosten van Suffolk. Nog eens negen bedrijven werden als ,,zeer verdacht'' aangemerkt. Uit onderzoek bleek dat 68 Nederlandse varkenshouders biggen hadden afgenomen van bedrijven uit Norfolk. Het Nederlandse ministerie van Landbouw stelde onmiddelijk een importverbod in voor Britse varkens, eerst voor varkens uit de besmette provincie, later voor varkens uit heel Groot-Brittannië. Ook werd een vervoersverbod ingesteld.

De RVV onderzocht daarop de varkens van de risicobedrijven op mogelijke verschijnselen van varkenspest zoals: slome dieren, verminderde eetlust, hoesten, rode vlekken op de huid, diarree, koorts, verlammingsverschijnselen en verhoogde sterfte. Tevens heeft de dienst bloedmonsters genomen bij de varkens van de desbetreffende bedrijven. Deze uitslagen zijn over uiterlijk drie weken bekend. Op dat moment kan de eventuele aanwezigheid van varkenspest definitief worden vastgesteld of uitgesloten.

Tot die tijd blijft het algeheel verbod op het naar Nederland vervoeren en binnen Nederland vervoeren van varkens die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk van kracht. Ook het afvoerverbod voor de bedrijven die sinds 1 juli varkens uit Groot-Brittannië hebben gekregen blijft van kracht in afwachting van de uitkomst van het onderzoek naar eventuele besmetting met varkenspest.