Waarschuwing voor blauwalg in zwemwater

De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland waarschuwen voor grote hoeveelheden blauwwieren of blauwalg in het water. Zwemmen in gebieden waar de alg is gesignaleerd, wordt ten zeerste afgeraden. Wie in water met blauwalg zwemt, kan last krijgen van huidirritatie en maag- en darmproblemen. De waarschuwing geldt voor Krammer, Volkerak en Hellegat, met name het gebied tussen de Philipsdam en de Volkeraksluizen en voor het Zoommeer dat wordt omsloten door de Oesterdam, Tholen, Noord-Brabant en Zuid-Beveland. Voor het strand aan de Speelmansplaten in het Zoommeer gold al een zwemverbod. Blauwalgen komen voor in oppervlaktewater, maar worden pas schadelijk als ze door verhoging van de watertemperatuur tot bloei komen.