Rectificatie maan

In het artikel `Maan als klimaatbeheerser' (W&O, 5 augustus) staat foutief dat springtij alleen bij nieuwe maan optreedt, wanneer zon en maan aan één zijde van de aarde staan. Tientallen lezers wezen erop dat springtij ook bij volle maan optreedt, als de aarde tussen zon en maan in staat. Doodtij treedt op rond eerste en laatste kwartier, wanneer de hoek tussen maan en zon (vanaf de aarde gezien) ongeveer 90° bedraagt.